Bericht van: 22 augustus 2022 om 08:33

 

VOORAANKONDIGING EENRICHTINGSVERKEER BOVEN-IJSSEL

 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Hierbij informeer ik u over het lage water en de consequenties daarvan voor de IJssel, met name het mogelijk instellen van eenrichtingsverkeer op de Boven-IJssel.

 

Laagwater IJssel

De afgelopen weken is er contact geweest tussen Rijkswaterstaat en vertegenwoordigers uit de scheepvaartbranche over verschillende opties voor maatregelen die Rijkswaterstaat kan nemen om de IJssel veilig bevaarbaar te houden bij lage waterstanden. Schippers zijn tot nu toe goed in staat geweest om op de Boven-IJssel veilig te blijven varen door veelvuldig onderling contact. Met het vooruitzicht dat de waterstanden blijven dalen wil Rijkswaterstaat voorbereid zijn op de situatie dat alleen frequent onderling contact tussen schepen niet meer volstaat om die veiligheid te garanderen. De bereikbaarheid voor hulpdiensten bij calamiteiten is daarbij een belangrijk criterium.

 

Verkeersmaatregel

Dat betekent dat we vanaf een minst gepeilde diepte (MGD) van 1,45 meter op het traject IJsselkop – monding Twentekanaal eenrichtingsverkeer (alleen opvaart) in gaan stellen voor alle scheepvaart inclusief de recreatievaart.

 

Met deze verkeersmaatregel wordt de veilige bereikbaarheid van bedrijven zolang en zo goed als mogelijk behouden. De keuze voor opvaart is gemaakt omdat afvarende schepen meer kans hebben om, als ze bij deze lage waterstanden vastvaren (de rivierbodem raken), dwars te vallen en daarmee de rivier te stremmen.

 

De MGD is vandaag (vrijdag 19 augustus) 1,50 meter. Rijkswaterstaat zal een melding dat de verkeersmaatregel ingaat zolang mogelijk van te voren communiceren. In deze uitzonderlijke situatie kunnen wij niet garanderen dat dit minimaal 48 uur van te voren is. We zullen de ingang van de verkeersmaatregel (dus vanaf een MGD van 1,45 meter) communiceren via berichten voor de scheepvaart (BAS) en digitale bebording. Ook wordt scheepvaartbegeleiding ingezet bij de IJsselkop. U ontvangt van ons tevens een mail waarbij wij het persbericht zullen voegen dat op dat moment uit zal gaan.

 

De schepen die bij het ingaan van de maatregel nog in de afvaart zitten tussen IJsselkop en de monding Twentekanaal, kunnen de reis in de afvaart voortzetten. Nieuwe schepen moeten vanaf dat moment omvaren. Scheepvaart vanuit Duitsland richting Kampen en de Twentekanalen moet na het ingaan van deze maatregel omvaren via de Waal, het Amsterdam-Rijnkanaal en het IJsselmeer (zie bijgevoegd kaartje). De recreatievaart kan ervoor kiezen om gebruik te maken van de Randmeren. Vanwege de waterstanden is de Waal de optimale route. Rijkswaterstaat adviseert deze route, zodat het water in de stuwpanden in Neder-Rijn op peil gehouden kan worden.

 

Informatie

Minst gepeilde diepten | Rijkswaterstaat (vaarweginformatie.nl)

Teletekst pagina 720

 

Hoe lang de situatie nog aanhoudt is helaas niet te zeggen. Het Water Management Centrum Nederland (WMCN) monitort de situatie nauwlettend.

 

Laten we met elkaar ervoor zorgen dat we zolang mogelijk veilig transport over water kunnen laten plaatsvinden. Deze mail wordt verzonden naar gebruikers in de scheepvaartbranche, transportbedrijven en regionale overheden. Wij hebben getracht de sector zo volledig mogelijk te informeren, maar stellen het op prijs als u deze informatie deelt in uw netwerk.

 

 

Hartelijke groeten,

 

Karin Loman

Districtshoofd Rijkswaterstaat Oost-Nederland

foto-22-08-2022-om-14-03